Legislatie Permis Auto – Testare Psihologica

permis auto

Prevederi Legislative. Testarea psihologica.

Legislatia care reglementeaza serviciile psihologice din domeniul transporturilor:

–       Ordinul ministrului transporturilor 678/26.04.2002;

–       Ordinul ministrului transporturilor 922/21.09.2007;

–       Legea 213/2004;

–       H.G. 788/2005;

–       H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319 din 2006.

Acte normative care reglementeaza circulatia rutiera in Romania:

–       Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr.63/2006, OUG nr.69/2007)

–       Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002 aprobat prin HG nr.1391 publicat in monitorul oficial nr.876 din 26 octombrie 2006

Noile  prevederi legislative (Legea_203_2012 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, in acord cu Directivele europene 2006/126/CE) reglementeaza un nou sistem de premise de conducere, aducand o serie de modificari, precum:

–          Preschimbarea permiselor de conducere include in mod obligatoriu, intocmirea fisei medicale tip in vederea preschimbarii permisului auto (“prelungirea valabilitatii permisului de conducere este conditionata de efectuarea verificarii medicale corespunzatoare categoriilor de permis detinute”) Obligativitatea examenului medical la preschimbarea permisului auto este argumentata de numarul mare de accidente rutiere din ultima perioada, in trecut prelungirea facandu-se fara a se prezenta fisa medicala. Modificarile legislative recente, in acord cu directivele europene, privind reglementarea obtinerii si preschimbarii permisului de conducere vizeaza si continutul permisului, care va avea mentionate si specificatii de ordin medical (reiesite in urma investigatiilor de specialitate incluse in fisa medicala permis auto).

–          Introducerea necesitatii permisului de conducere pentru mopede si alte autovehicule (categoria AM – mopeduri, categoria B1 (ATV-uri), tricicluri cu motor de pana la 15 Kilowati si pentru motocicletele A1 si A2). Ca urmare, subcategoria A1 devine categorie si, in plus, apar categoriile AM si A2. Obtinerea permisului de conducere se va face pentru categoriile: AM, A1,A2,A,B,B1,BE,C1,C1E, C,CE,D1,D1E, D, DE, Tr,Tb si Tv, varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere fiind de:

– 16 ani impliniti pentru categoriile AM,A1 si B1

– 18 ani impliniti pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E, si Tr

– 20 ani impliniti si o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau cel putin 24 ani pentru motocicletele din catgoria A

– 21 de ani pentru categoriile C,CE, D, D1 si D1E, cat si pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15 KW

– 24 de ani pentru categoriile D,DE, Tb si Tv

Permisele de conducere auto eliberate persoanelor care au varsta inferioara celei mentionate au valabilitate numai pe teritoriul statului membru emitent, pana la data la care titularul permisului implineste varsta minima prevazuta.

Permisul de conducere pentru mopede ( categoria AM)este valabil 10 ani si poate fi obtinut in urma promovarii unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului in trafic.

–          Noile prevederi introduc si o serie de echivalari intre anumite categorii sau subcategorii ale permiselor de conducere (permisul de conducere pentru categoria A si A1 confera drept de conducere a mopedului, fara efectuarea cursurilor mentionate, permisul de conducere categoria B1 pentru ATV-uri se va obtine fara sustinerea examenului de catre detinatorii permiselor de conducere auto categoria B.

–          Introducerea de modificari privind continutul permisului de conducere (date privind restrictiile medicale reiesite in urma efectuarii analizelor pentru fisa medicala auto necesara pentru obtinerea /preschimbarea permisului de conducere, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor, coduri armonizate ale UE, elemente pentru prevenirea falsificarii)

 

Alte acte normative:

Sursa : http://www.drpciv.ro Ministerul Administratiei si Internelor. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor