Scoala de Soferi

scoala de soferi

Conditii de inscriere si acte necesare

Conform OUG nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art 23 alin 3 lit.1, pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului auto este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.

De asemenea, conform art.23 alin 4 din aceeasi ordonanta, persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului auto sau a unor noi categorii ori subcategorii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei.

Legislatia in vigoare prevede de asemenea ca persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti pentru subcategoriile A1 si B1

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti pentru categoriile A,B,BE,C,C1,CE,C1Esi Tr

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti pentru categoriile A,B,BE,C,C1,CE,C1E si Tr

– sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti pentru categoriile D,DE,Tb,Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E

– sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea

– sa nu fi fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire, vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau furt al unui autovehicul

– sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art.116 din OUG nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere

Acte necesare sustinere examen in vederea  obtinerii permisului auto:

– copia actului de identitate;

– fisa de scolarizare (se completeaza la scoala)

– cerere tip de prezentare la examen (se completeaza la scoala)

– cazier judiciar (valabil 6 luni)

– aviz psihologic din care sa rezulte ca este apt psihologic pentru conducerea autovehiculului din categoria solicitata

– fisa medicala din care sa rezulte ca persoana este apta din punct de vedere medical pentru conducerea categoriei auto solicitate

– copia permisului de conducere in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii si/sau subcategorii

– chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR

– chitanta de examinare (platibila la Administratia Finantelor Publice Locale)

– fotografii color 35×40 mm

 

Acte necesare preschimbare permis de conducere

– act de identitate solicitant
– vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala (daca permisul de conducere este expirat);
– fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat
– chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR
– copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul);
– fotografie tip pentru  noul permis.

Acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere

– act de identitate solicitant + copie xerox;
– fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
– titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea,  furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel      mult 48 de ore de la constatare si sa solicite publicarea in Monitorul  Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou  permis de conducere;
– fisa medicala (daca permisul de conducere este mai vechi de 1 an);
– chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR
fotografie tip.

 

Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi  stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligati sa  solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, in termen 90 de  zile, conform legislatiei in vigoare.

 

Persoanele care poseda permise de conducere obtinute in alte state, care nu  pot fi preschimbate in conditiile prevazute la aliniatul precedent, pot  sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara  efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.