Preschimbare permis auto


preschimbare permisCodul Rutier
actual stipuleaza ca preschimbare a permisului auto orice reiinoire a permisului de conducere, acoperind una sau mai multe dintre situatiile urmatoare:

–          Permis de conducere expirat

–          Permis de conducere pierdut/furat

–          Permis de conducere deteriorat

–          Schimbarea adresei, numelui, starii civile

Valabilitatea permisului de conducere auto:

Potrivit ultimelor reglementari legislative, valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:

a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;

b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.” (conform OUG 195/2012)

Aceeasi ordonanta stipuleaza ca in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz,un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.

Eliberarea unui nou permis auto cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza la expirarea valabilitatii documentului, dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22. (53) In cazurile prevazute la alin. (51) si (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”(OUG 195/2012)

 

Acte necesare preschimbare permis de conducere:

•    fisa detinatorului permisului de conducere – care poate fi completata şi de mana;

•    actul de identitate original şi copie;

•    dovada platii contravalorii permisului de conducere – 68 RON- care poate fi achitata la CEC sau Posta Romana;

•    permisul de conducere a carui preschimbare se solicita

•    fisa medicala tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca solicitarea preschimbarii s-a facut după expirarea valabilitaţii administrative a permisului auto, eliberata de o unitate medicala autorizata (original şi copie);

     In urmatoarele cazuri pe langa documentele prevazute mai sus, solicitantul trebuie să prezinte:

A) in cazul schimbarii numelui:

•    – documentul care atesta acest lucru, in original si copie ( certificat de casatorie sau document care atestă schimbarea numelui pe cale administrativa sau hotarare judecatoreasca , de divort)

B) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii:

•    declaraţie

    In cazul cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul alte persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege. Mandatarul va prezenta documentele prevazute mai sus, in urmatoarele conditii:

•    actul de identitate – titular permis de conducere (cu original si copie);

•    permisul de conducere a carui preschimbare se solicita în original, dupa caz;

•    declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz – completata de titular;

•    contravaloare permis de conducere auto – 68 lei;

•    documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort, etc.) – dupa caz;

•    fişa deţinatorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagra în spatiul special destinat, în fata unui functionar diplomatic ;

•    actul care atesta starea de sanatate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicata pe procura speciala eliberată mandatarului, iar a doua pe fisa deţinatorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatica;

•    declaraţia pe propria raspundere a titularului, data în fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte că nu mai detine un alt permis de conducere auto naţional cu exceptia celui depus pentru preschimbare.